Toogmarathon

Ontstaan

Ontstaan van de Toogmarathon – voorjaar 1997

Een groepje jonge mensen waren op een zwoele zomeravond hun dorst komen lessen in het café “de Gouden Leeuw” op de Markt in Kortemark. En, zoals dat zo vaak gebeurt, waren ze herinneringen aan het ophalen over vervlogen studententijden. Het gespreksthema kwam per toeval op het aantal uren dat menigeen in zijn stamkroeg had gesleten. De één wilde natuurlijk niet voor de ander onderdoen en het aantal vermelde uren swingde de pan uit. Het gesprek viel op een bepaald ogenblik stil en het groepje staarde vol heimwee in hun glazen gerstenat. Beschonken geesten komen soms, zij het niet altijd, tot lumineuze ideeën en zo geschiedde het ook die bewuste avond.

De jaarlijkse braderie in Kortemark was toen in aantocht en de aanwezigen opperden dat het eigenlijk wel “cool” zou zijn om van dit tweedaagse gebeuren een volle twee dagen te maken door de ganse nacht door te brengen in het café. Het idee sloeg onmiddellijk aan..
Enkele opperden om het hele gebeuren nog een stuk plechtiger te maken en er een echte weddenschap van te maken. Enkel een goed doel ontbrak nog. Wat dat betreft was de keuze vlug gemaakt. Kom op tegen Kanker was één van de grootste acties die op dat moment liep en iedereen was het er volmondig over eens dat die actie een nobele zaak was. Meteen schaarden 10 paar schouders zich onder het project. Er werd rondgevraagd en al gauw bleken 17 mannen en vrouwen bereid zich voor het goede doel 24 uur in een kleine ruimte op te sluiten.

De eerste ‘Toogmarathon’ was een feit. En het succes van de actie was overweldigend. Het opgelegde bedrag van sponsoring per deelnemer, nl. 1.000 BEF werd door alle participanten ruimschoots overschreden. Kortemark bleek opeens over veel meer sponsors te beschikken dan verwacht en de gemeente gaf haar fiat voor sponsoring en logistieke steun. Daarnaast zorgden ter plaatse uitgevonden initiatieven ook voor het nodige geld. Het eindresultaat mocht er dan ook zijn; een totaalsom van 350.000 bef werd binnengehaald!

Sedert 1997 gaat de 2-jaarlijke actie ‘Kortemark Komt Op tegen Kanker’ door waar telkens een grote groep gedreven mensen klaar staan om deze actie plaatselijk te organiseren.

Scroll to Top